Atatürk Faculty of EducationArt and Crafts Teacher Education

Art and Crafts Teacher Education

Özel Yetenek Sınavları

2016 – 2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

RESİM – İŞ ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI

ÖZEL YETENEK SINAVI

 

 

Alınacak öğrenci sayısı: 100

Başvuru ve ön kayıt tarihleri: 8 – 10 Ağustos 2016

Ön kayıt şekli: İnternet online başvuru

Sınav ücreti: Sınav ücreti yoktur

Sınava başvuru puanı: 2016 YGS’den en az 180 puan

 

 

İSTENEN BELGELER

 

Resim – İş Öğretmenliği Anabilim Dalı Özel Yetenek Sınavı’nın 2.aşamasına girmeye hak kazanan adaylar, 2.aşama sınavına girdiği salondaki görevliye aşağıdaki belgeleri teslim edeceklerdir.

 

1. Lise diplomasının önlü arkalı fotokopisi veya mezuniyet belgesi.

2. Belgeleri tam olmayan adaylar sınava alınmazlar.

 

 

                                                     SINAV AŞAMALARI

 

Sınavın 1.aşamasına girmeyen adaylar sınavın 2.aşamasına giremezler.

Sınavın 1. aşaması: 22 Ağustos 2015 tarihinde yapılacaktır. Sınav koşulları ve başvuran adayların sayısı dikkate alınarak, bir oturum veya iki oturum şeklinde yapılacaktır. Sınavın 1. aşamasında canlı modelden çizim yapılacaktır. Adayların, ister birinci, ister ikinci oturum sınavına katılıyor olsunlar o gün sabah 9:00’dan 17:30’a kadar kurumumuzda bulunmaları gerekmektedir. Sınavların her iki aşamasında da sınav süreleri, sınavın başladığı andan itibaren 150 dakikadır. Canlı modelden desen çizimi kurumumuzun vereceği beyaz resim kâğıdı üzerine kurşun kalemle çizilecektir.

 

Sınavın 2. aşaması: 26 Ağustos 2016 tarihindedir. 2. Aşama sınavı, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda yapılacaktır. 2. Aşamanın 1. Oturumunda adaylar hayali desen çalışması, 2. Aşamanın 2. Oturumunda ise yaratıcı deneysel desen çalışması yapacaklardır. Her iki oturumdaki sınavlarda kurumun verdiği beyaz resim kağıdı kullanılacaktır. Çizimler kurşun kalemle yapılacaktır. Her oturumun sınav süresi başladığı andan itibaren 150 dakikadır. 2. Aşamanın 1. ve 2. Oturumlarının sınav başlangıç ve bitim saatleri koşullara göre kurumun yetkisinde olmak koşuluyla esnetilebilir.

 

Sınav malzemeleri: Adaylar sınavlarda kullanmak üzere; kurşun kalem, silgi, kıskaç, 40 x 60 cm ölçülerinde altlık getirmek zorundadırlar.

 

                                                     SINAV SONUÇLARI

 

1.Aşama sınav sonucu: en geç 25 Ağustos 2016 saat 17:00’ye kadar duyurulur. 1. aşama sınav sonucu; başarılıbaşarısız şeklinde ilan edilir. 2. aşama sınavına, 1. aşama sınavında başarılı olan öğrencilerden kontenjanın 4 katı kadar öğrenci katılır.

 

2.aşama sınavına katılan öğrenciler arasından kontenjan sayısının 2 katı kadar sayıda öğrenci başarılı olarak ilan edilir.

 

1.aşama sınav puanının %40’ı ile, 2. Aşama sınavı puanının %60’ı hesaplanarak, toplanıp, adayın ÖYSP Puanı belirlenir.

 

Yetenek Seçme Sınavları sonuç hesaplamasında sadece Güzel Sanatlar Liseleri Resim Bölümü mezunları ek puan alacaklardır. 

Sınav sonuçları 1 Eylül 2016 tarihinde Dekanlıkça duyurulacaktır.

Kesin kayıtlar: Asil adaylar için, 5 – 7 Eylül Eylül 2016 tarihleri, yedek adaylar için ise; 8 – 9 Eylül 2016 Eylül 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

Sınavı kazanan asil ve yedek adayların kayıt işlemleri; Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca belirtilecek olan tarihlerde yapılır. Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybederler. Asil listede kazanan adaylardan kayıt yaptırmayanların sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Yedek adaylardan bu süre içerisinde kayıt yaptıramayanların yerine yeniden yedek aday duyurusu yapılmaz. Boş kalan kontenjanlar doldurulmak zorunda değildir.

 

İletişim adresi: Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Göztepe yerleşkesi 81040 Fikirtepe/ Kadıköy/ İstanbul. Tel: 0216 345 90 90 – 91 – 92/ 345 47 05 – 06 – 07 Faks: 0216 338 80 60- 0216 338 67 55. Resim – İş Öğretmenliği Sekreterliği: 0216 345 90 90 – 91 – 92’den dahili 1221

http://aef.marmara.edu.tr