Atatürk Eğitim FakültesiResim-İş Öğretmenliği

Resim-İş Öğretmenliği

Resim-İş Eğitimi - Özel Yetenek Sınav Klavuzu 2017

 

T.C.

Marmara Üniversitesi

Atatürk Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Resim-İş Öğretmenliği

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınav Kılavuzu

 

Genel Bilgiler: Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı (A.B.D.); estetik beceri ve beğenileri gelişmiş, edindiği bilgileri topluma yansıtabilen, çağını izleyip yorumlayan, sanatsal gelişmelere katkıda bulunabilecek, yaratıcı Resim Öğretmeni yetiştirmek amacıyla deneysel eğitim öğretim temelli bir program uygulamaktadır. Temel ilkesi, sanat eğitiminin temel kavramları ve ana sanat atölyelerinde araştırmalarla yaratıcı kişiliği geliştirmektir.

Öğrencinin bilgi, beceri, bilimsel düşünme ve yaratıcı yeteneklerinin gelişmesini sağlayan deneysel çalışmalar, genel kültür, eğitim formasyonu ve gezi-gözlemle desteklenmektedir. Bu kapsamda öğrencilerin yaratıcı yetenekleri izlenerek II. Sınıftan itibaren Resim, Grafik, Heykel, Seramik, Tekstil, Özgün Baskı Resim, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Fotoğraf Ana Sanat Atölyelerinde kişisel gelişmelerine olanak verilmeye çalışılmaktadır.

 

Eğitim ve Öğretim

Resim-İş Öğretmenliği A.B.D. lisans programı, alan bilgisi, genel kültür ve pedagojik formasyona ilişkin derslerden oluşmaktadır. Eğitim ve öğretim 4 yıl süreli olup dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılmaktadır. Ayrıca Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Yüksek Lisans ve Doktora programları da yürütülmektedir.

 

Olanaklar

Resim-İş öğretmenliği A.B.D. bünyesinde öğrencilerin uygulama yapabilmeleri için Resim, Özgün Baskı Resim, Grafik, Bilgisayar, Fotoğraf, Seramik, Heykel, Tekstil, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Desen, Temel Tasarım, Perspektif ve Yazı Atölyeleri ile Seramik Pişirme Fırını, Okuma Salonu, Sanat Kitapları Kitaplığı ve Sergi Salonları bulunmaktadır.

 

Çalışma Alanları

Resim-İş Öğretmenliği A.B.D. mezunları ilk ve ortaöğretim kurumlarında Görsel Sanatlar ve Resim-İş Öğretmenliği yapabilmektedirler.

Tanımlar:

Orta Öğretim Başarı Puanı (OBP): Adayların ortaöğretim başarı puanlarının mezun oldukları lise türüne göre belirlenmiş puandır. LYS sonuç belgesinde yer alır.

Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP): Adayların özel yetenek sınavları sonunda aldıkları puandır.

Sınav Jürisi: Adayların sınavlarını yapmak üzere Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından belirlenen ve öğretim üyelerinden oluşturulan jüridir.

Başvurular: 07.08.2017 - 09.08.2017 tarihleri arasında yapılacaktır.

 

Özel Yetenek Sınav Takvimi

07.08.2017 - 09.08.2017

Ön Kayıt Tarihleri (Online Başvuru)

14-21 Ağustos 2017

Özel Yetenek Sınav Tarihleri

18 Ağustos 2017 Cuma (1.Aşama)

25 Ağustos 2017 Cuma (2.Aşama)

Sınav Sonuçlarının Duyurulması

05.09.2017 - 12.09.2017

Asil Adayların Kesin Kayıt Tarihleri

13.09.2017 - 15.09.2017

Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri

 

Sınav Tarihi:

 1. 1.Aşama 14 Ağustos 2017, Sınav Saati: 10.00.
 2. 2.     2. Aşama 1. Kısım 21 Ağustos 2017, Sınav Saati: 10.00.

2. Aşama 2. Kısım 21 Ağustos 2017, Sınav Saati: 13.30.

 

Başvuru Şartları:

 1. Ortaöğretim Mezunu olmak.
 2. YGS 2017 Puan türlerinin herhangi birinden en az 180 Puan almış olmak.

Başvuru Şekli

 1. Başvurular Marmara Üniversitesinin web sitesi aracılığı ile elektronik ortamda yapılacaktır. Şahsen başvuru kabul edilmeyecektir.
 2. Elektronik işlemin online onaylanması sonrası başvuru belgesinin çıktısının alınması gereklidir.

 

 

Adaylar:

 • İnternet üzerinden başvurularda sistemde belirtilen yönergenin tüm basamaklarını doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmaları zorunludur.
 • Adayların LYS sınav sonuç belgesi (sınav türlerinden herhangi birinden en az 180 puan aldığını gösterir belge), ortaöğretim diploması ve son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafının taranarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
 • Adayların sınav günü internetten sınav başvurusu esnasında verilen “Aday Sınav Giriş Belgesi”ni sınavın her aşamasında yanlarında getirmesi zorunludur.
 • Yanlış ve eksik beyandan kurumumuz sorumlu değildir.
 • Adayın ön kayıt sırasında beyan ve teslim ettiği bilgi ve belgeler ile kesin kayıt sırasında teslim ettiği belgeler arasında farklılık olması halinde aday sınavı kazanmış olsa dahi sınavı iptal edilecektir.

 

     Adayların sınava gelirken yanında getirmesi gerekenler;

 

 • Nüfus cüzdanı veya pasaport
 • Sınav giriş belgesi
 • 40x60cm boyutlarında mukavva resim altlığı,
 • Kıskaç veya mandal (klips),
 • Kurşun kalem,
 • Yumuşak silgi,
 • Kalemtıraş,
 • Tükenmez kalem

 

 1. 1. Aşama Canlı Modelden Desen Çalışması:

14 Ağustos 2017 tarihinde yapılacaktır. Sınav koşulları ve başvuran aday sayısı dikkate alınarak, bir oturum veya iki oturum şeklinde yapılabilir. Sınavın bu bölümünde adaylar canlı bir modelin desenini kendilerine verilen resim kâğıdına çizeceklerdir. Çalışma, dinlenme araları dâhil 150 dakika sürecek, her 30 dakikada bir modelin dinlenmesi için 5 dakika ara verilecektir.

2. Aşama

21 Ağustos 2017 Tarihinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.

1. Kısım: İmgesel Tasarım Çalışması

Birinci aşamayı geçen adaylar İkinci aşama için belirlenen gün ve saatte sınav yerinde olmak zorundadır. İmgesel Tasarım konusunu kendilerine verilecek yeni resim kâğıdı üzerine çizeceklerdir. Bu çalışma için adaylara 120 dakika süre verilecektir.

2.Aşama 2. Kısım: Yaratıcı Deneysel Desen

Bu aşamada adaylara verilecek süre 120 dakikadır.

 

 1. Sınavların başlangıç ve bitim saatleri koşullara göre kurumun yetkisinde olmak koşuluyla esnetilebilir.
 2. Adaylar sınavda kurumumuzun kendilerine vermiş olduğu resim kâğıdını kullanmak zorundadır. Verilen kâğıdın yırtılması, bozulması gibi durumlarda sınav gözetmenleri tarafından yeni bir kâğıt verilecektir.
 3. Sınava girecek aday, kendisine verilen gün ve saatte sınava girmek zorundadır. Bu nedenle sınav sırası geldiğinde her ne sebeple olursa olsun sınav yerinde bulunmayan adaylar kesinlikle sınavlara alınmayacak ve sınav hakkını kaybedecektir. Mazeretler geçerli değildir.
 4. Adaylar sınav süresince Sınava Giriş Belgesi ile birlikte resimli özel kimlik belgelerini de yanlarında taşımak zorundadırlar. Özel kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, pasaport) olmayan ve sınav giriş belgesini kaybeden adaylar sınavlara alınmazlar.
 5. Her sınav öncesinde kimlik kontrolü yapılacaktır.
 6. Adaylar sınav için yanlarında kurşun kalem, tükenmez kalem, silgi, kalem açacağı, mukavva resim altlığı (duralit),  kâğıt kıskacı (klips) getirmelidirler.
 7. Sınavda kullanılacak 35x50 cm boyutlarında sınav resim kâğıdı temin edilecektir.
 8. Sınavlarda kurşun kalem kullanılır.
 9. Her aday çalışmaya başlamadan önce, salon başkanının duyurusu ile sınav kâğıdının ad-soyad, aday numarası ve imzasının yer aldığı bölümü tükenmez kalemle doldurarak sınav sonuna kadar açık tutar. Bu bölüm daha sonra kimlik bilgilerini gizleme kâğıdıyla kapatılacaktır.
 10. Sınav çalışması, aday bilgilerinin yazıldığı tarafın arka yüzüne yapılır.
 11. Sınav kâğıdı üzerinde soruda istenilenler dışında, kimlik bilgilerini belirtecek herhangi bir işaret kullanılamaz. Aksi durumlarda adayın sınav kâğıdı değerlendirme dışı bırakılır.
 12. Görevliler hiçbir adayın çalışmasına müdahale edemez. Her türlü açıklama ve bilgilendirme sınav başlangıcında yapılır.
 13. Jürilerin toplantı mekânına görevliler dışında kimse giremez.
 14. Jüriler, sınavın gerektirdiği gizliliği gözeterek, sınav öncesi bir araya gelir, gereken hazırlığı yapar.
 15. Sınav soruları, adayların sınav salonlarına alınmasından sonra Giriş Sınavları Hazırlık Komisyonu tarafından sınav salonlarına dağıtılmak üzere tutanakla teslim edilir.
 16. Sınav salonlarına gözetmenler ve Sınav Hazırlık Komisyonu görevlileri dışında kimse bulunmayacağı gibi jüri üyeleri de giremez.
 17. Birinci aşama eleme ve ikinci aşama seçme sınavları, önceden ilan edilmiş gün, saat ve yerde Sınav Hazırlık Komisyonu tarafından yapılır.
 18. Sınav başlamadan önce, sınav sırasında uygulanması gereken kurallar gözetmenler tarafından adaylara okunur.
 19. Sınavlar ilan edilen saatten önce başlatılamaz. Sınavın ilk 30 dakikasından sonra sınava gelen adaylar sınava alınmazlar.
 20. Adaylar, sınav salonunu sınavın başlangıcından sonraki ilk 30 dakika içinde terk edemezler.
 21. Sınav salonunda sigara içilmez.
 22. Modelin dinlendiği esnada salondan dışarı çıkılamaz, sigara molası verilemez.
 23. 24.  Adaylar sınav salonuna hiçbir ses ve görüntü kaydedici cihaz, cep telefonu, kamera ve benzeri elektronik aygıtlarla giremez.
 24. Sınav sırasında kuralara uymayanlar, sınavın herhangi bir aşamasına katılmayanlar, sınav disiplinini bozanlar, kopya çekme girişiminde bulunanların sınavları geçersiz sayılır. Bu durum gözetmen tarafından tutanağa işlenir ve Sınav Hazırlık Komisyonuna teslim edilir.
 25. Sınavın herhangi bir aşamasına katılmayan adaylar için mazeretleri ne olursa olsun, yeni bir sınav yapılamaz.
 26. Adaylar salondan ayrılırken salon tutanağını imzalamak zorundadır.
 27. 28.  Adayların sınav sırasında ve ara (ihtiyaç-dinlenme) sürelerinde diğer adayların çalışmalarına müdahalede bulunması ve yorum yapması yasaktır.

 

Sınav Puanı Aralıkları

 

 

Canlı Modelden Desen Çalıması

imgesel tasarım çalıması

Yaratıcı Deneysel Desen

tOPLAM

ÖYSP

%40

%30

%30

100

 

Sınav sonunda sonuçlar, adayların aldıkları puanlar ÖSYS’nin “Özel Yetenek Gerektiren Yükseköğretim Programlarına Öğrenci Alımına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde değerlendirilerek duyurulur.

 

Adayların sınav salonuna cep telefonu, kayıt cihazı, fotoğraf makinesi vb. cihazlarla girmeleri kesinlikle yasaktır.

 

Başarılı olup da süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adayların yerine, kılavuzda belirtilen esaslar doğrultusunda ilan edilecek yedek listeden yerleştirme yapılacaktır. Sonuçlar Marmara Üniversitesi tarafından ilan edilecektir, kazanan adaylara ayrıca postayla bir duyuru yapılmayacaktır.  Sınavı kazanan asil ve yedek adayların kayıt işlemleri Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nca belirtilecek olan tarihlerde yapılır. Belirtilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmayan adaylar, kayıt haklarını kaybederler. Yedek listedeki adayların özellikle asılan yedek listelerini ve kontenjanın dolmaması halinde yapılacak olan kayıtlarda durumlarını bizzat takip etmeleri kendi menfaatleri açısından son derece önemlidir. Boş kalan kontenjanlar doldurulmak zorunda değildir.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

YGS 2017 Sonuç Belgesi

Sınav Giriş Belgesi

Nüfus Cüzdanı veya Pasaport

Ortaöğretim Diploması Aslı

Vesikalık Fotoğraf

Not: Gerekebilecek ekstra diğer belgeler için Üniversitemizin duyurularını takip ediniz.

 

Kesin Kayıt Yeri

Kesin Kayıtlar, T.C. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi tarafından yapılacaktır.

Kontenjanlar

Resim-İş Eğitimi Bölümüne 100 kişi alınacaktır.

 

 

Bu sayfa tarafından en son 08.08.2017 16:33:48 tarihinde güncellenmiştir.